Glimmingehus

Namnet Glimmingehus har en alldeles speciell klang. Borgen är välkänd som Nordens bäst bevarade medeltidsborg. För mig har namnet Glimmingehus dock en helt annan innebörd. Det minner nämligen om långa härliga sommarlovsdagar med fotboll i Bror Anderssons trädgård. Jag minns även alla vilda lekar i den jättelika loge som tillhör Glimmingehus Gård. Givetvis tänker jag på våra "hydde"-byggen i den enorma park som en gång fanns på borgens nordvästra sida. Nåt som också dyker fram ur minnenas skafferi är den speciella typ av spaning på turister som vi bedrev genom de väl tilltagna springorna i den träbro som än i dag leder över vallgraven och upp till själva borgen.

 

För er som är intresserade av själva borgens historia ska jag givetvis bistå med en del, förhoppningsvis intressanta, länkar. Länkar som jag hoppas ska tillgodose alla smakriktningar. Dessa länkar kan du hitta genom att klicka i menyn till vänster eller ännu enklare genom att klicka här.

Det finns också en hel del mycket bra litteratur om Glimmingehus. En förteckning över de böcker jag känner till i ämnet hittar du i rutan till höger.  

Glimmingehus

Glimmingehus från öster

Litteratur om Glimmingehus

 Brunius, C G, Glimminge faste Steenhus 1844
 Rosencrantz, Axel, Beskrifning öfver Glimmingegård 1909
 Ljungmo, Gustav, Glimmingehus och sydöstra Skåne 1923
 Rydbeck, Otto, Glimmingehus 1927
 Wallin, Curt, "Rige Holger" till Glimminge och Demmestrup 1943
 Wallin, Curt, Sägner kring Glimmingehus 1952
 Flygare, E, Glimmingehus och dess herrar 1961
 Wallin, Curt, Jens Holgersen Ulfstand till Glimminge 1979
 Åberg, Gustaf, Glimmingehus 1986
 Jönsson, Lars, Glimmingehusprojektet  1995
 Ödman, Anders, Glimmingehus 1997
 Gardelin, G, Glimmingehus 1998

[Startsida] [Vallby-Salarp] [Människor] [Fotboll] [Glimmingehus] [Speciallänkar] [Fotboll på Azteca] [Logen] [Hyddorna] [På spaning] [Länkar] [Nyheter] [Gästbok]