Människor

Än så länge har jag inte bestämt hur upplägget ska bli på avdelningen <Människor>.

Här finns nu ett möjligt scenario. Jag har använt bilder på klasskamrater som egentligen inte alls hör hemma just här. Man kan dock få lite hum om hur det skulle kunna te sig i färdigt skick, både under <Skolkort> och <Lärare>. Klicka i menyn till vänster, se vad som händer och lämna gärna ett utlåtande.

[Startsida] [Vallby-Salarp] [Människor] [Skolkort] [Lärare] [Fotboll] [Glimmingehus] [Länkar] [Nyheter] [Gästbok]